Slide اجاق گاز صفحه ای تکنوهاوس بیشترین راحتی در آشپزی

اجاق گازهای تکنو هاوس

اجاق گازهای صفحه‌ای تکنوهاوس برای آشپزخانه‌های مدرن طراحی شده‌اند. این اجاق گازها مجهز به فندک اتوماتیک و دارای توان حرارتی بالا هستند تا شما راحتی بیشتری برای استفاده داشته باشید.

اجاق گاز رومیزی تکنوهاوس مدل TPS-800 S

اجاق گاز رومیزی تکنوهاوس مدل TPS-800 S اجاق گاز رومیزی تکنوهاوس مدل TPS-800 S اجاق رومیزی تکنوهاوس مدل TPS-800 S

اجاق گاز رومیزی تکنوهاوس مدل TPS-807 G

اجاق گاز رومیزی تکنوهاوس مدل TPS-807 G اجاق گاز رومیزی تکنوهاوس مدل TPS-807 G اجاق گاز رومیزی تکنوهاوس مدل TPS-807

اجاق گاز رومیزی تکنوهاوس مدل TPS-808 W

اجاق گاز رومیزی تکنوهاوس مدل TPS-808 W اجاق گاز رومیزی تکنوهاوس مدل TPS-808 W اجاق گاز رومیزی تکنوهاوس مدل TPS-808