Slide تازگی میوه‌ها با کمپرسورهای پیشرفته یخچال

یخچال فریزهای تکنوهاوس

از یخچال فریزهای کوچک تا یخچال فریزرهای بزرگ و ساید بای ساید، با کمپرسورهای پیشرفته ساخت کمپانی سنسی ایتالیا که باعث می شود مواد غذایی با مصرف انرژی کمتر با تازگی بیشتری و مدت زمان طولانی تر در یخچال نکهداری شود. در یخچالهای تکنو پلیمرهای با کفیت برای ساخت قفسه ها و سبدهای یخچال، ورقه‌های با کیفیت استیل برای ساخت بدنه دستگاه بکار رفته است تا یک عمر از یخچال فریزهای تکنوهاوس بدون دغدغه استفاده کنید.

سری Mid

فریزر تکنوهاوس مدل TMF756

فریزر تکنوهاوس مدل TMF756 فریزر تکنوهاوس مدل TMF756 فریزرهای کوچک برای خوابگاه ها، خانواده های کوچک و یا استفاده به

یخچال تکنوهاوس مدل TMR755

یخچال تکنوهاوس مدل TMR755 یخچال تکنوهاوس مدل TMR755 یخچال ۷ فوت تکنوهاوس، یخچال کوچکی برای استفاده تعداد افراد یک، دو

یخچال فریزر تکنوهاوس مدل T7

یخچال فریزر تکنوهاوس مدل T7 یخچال فریزر تکنوهاوس مدل T7 یخچال و فریزر محصولی متناسب با خانواده های پرجمعیت یا افرادی

یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TH3270

یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TH3270 یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TH3270 یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TH3270 از شرکت «تکنوهاوس» دستگاهی خوش‌ساخت و

یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TH3475

یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TH3475 یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TH3475 یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TH3475از شرکت «تکنوهاوس» دستگاهی خوش‌ساخت و

یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TRF1255

یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TRF1255 یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TRF1255 ظرفیت یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TRF1255 در حدی است که می توان

یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TRF70

یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TRF70 یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TRF70 یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TRF70 از شرکت «تکنوهاوس» دستگاهی خوش‌ساخت و

یخچال و فریزر تکنوهاوس مدل TRF-DECENT

یخچال و فریزر تکنوهاوس مدل TRF-DECENT یخچال و فریزر تکنوهاوس مدل TRF-DECENT اگر قصد تهیه یخچال و فریزر دارید ولی فضای کافی

یخچال و فریزر دو قلو تکنوهاوس مدل TR2465

یخچال و فریزر دو قلو تکنوهاوس مدل TR2465 یخچال و فریزر دو قلو تکنوهاوس مدل TR2465 این روزها یخچال ها

یخچال و فریزر دوقلو تکنوهاوس مدل NF14H4-NR14H4

یخچال و فریزر دوقلو تکنوهاوس مدل NF14H4-NR14H4 یخچال و فریزر دوقلو تکنوهاوس مدل NF14H4-NR14H4 این روزها یخچال ها و فریزرها به شکل

یخچال و فریزر دوقلو تکنوهاوس مدل NF14H5I-NR14H5I

خچال و فریزر دوقلو تکنوهاوس مدل NF14H5I-NR14H5I یخچال و فریزر دوقلو تکنوهاوس مدل NF14H5I-NR14H5I برند نام آشنای ایرانی است که کیفیت

یخچال و فریزر دوقلو تکنوهاوس مدل TR61-TF62 KING

یخچال و فریزر دوقلو تکنوهاوس مدل TR61-TF62 KING یخچال و فریزر دوقلو تکنوهاوس مدل TR61-TF62 KING این روزها یخچال ها و

از یخچال فریزهای کوچک تا یخچال فریزرهای بزرگ و ساید بای ساید، با کمپرسورهای پیشرفته ساخت کمپانی سنسی ایتالیا که باعث می شود مواد غذایی با مصرف انرژی کمتر با تازگی بیشتری و مدت زمان طولانی تر در یخچال نکهداری شود. در یخچالهای تکنو پلیمرهای با کفیت برای ساخت قفسه ها و سبدهای یخچال، ورقه‌های با کیفیت استیل برای ساخت بدنه دستگاه بکار رفته است تا یک عمر از یخچال فریزهای تکنوهاوس بدون دغدغه استفاده کنید.